[Algemene voorwaarden]

 

1. Aansprakelijkheid

1.1 Deelname aan een activiteit of cursus van In het wilde weg is op eigen risico. In het wilde weg, Tim Horneman of Leah Groeneweg (hierna te noemen: In het wilde weg) zijn niet aansprakelijk voor materiele schade of persoonlijk letsel tijdens de uitvoering van een activiteit of cursus.

1.2 In het wilde weg is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de planten door de deelnemer. Weet wat je doet, gebruik alleen planten die je kent. Pluk alleen in een schone omgeving. Pluk niet in de buurt van autoverkeer, honden uitlaatplaatsen en plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.

1.3 Consumptie van de eetbare wilde planten gebeurt op eigen verantwoording. Planten kunnen, evenals andere levensmiddelen, een allergische of overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Ook kunnen planten de werking van medicijnen beïnvloeden. Overleg bij twijfel eerst met je huisarts.

1.4 Meenemen of gebruik van waardevolle voorwerpen zoals onder andere horloge, mobiele telefoon of fotocamera tijdens de kanotochten en andere activiteiten is op eigen risico.

2. Betaling

2.1 Betaling van een dienst of activiteit van In het wilde weg geschiedt middels een factuur.

2.2 Bij niet tijdige betaling behoudt In het wilde weg zich het recht voor de gereserveerde plek door te geven aan een ander.

2.4 Betaling vindt plaats door overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL32 TRIO 0391 030809 t.n.v. L.A. Groeneweg te Gasselte, onder vermelding van factuurnummer en datum activiteit.

3. Annulering

3.1 Annulering door de deelnemer of opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per mail.

3.2 De volgende kosten worden in rekening gebracht:
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: er worden geen kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus, opdracht of activiteit: 50 % van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
• Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: 100 % van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.

3.3 In het wilde weg behoudt zich het recht voor om, in geval van onvoldoende aanmeldingen, de cursus of activiteit te annuleren. Het factuurbedrag wordt dan terug betaald.

3.2 In geval van ziekte van één van de werknemers van In het wilde weg, extreme weersomstandigheden of overmacht wordt naar een alternatieve datum gezocht (bij meerdaagse activiteiten of cursussen) of vind restitutie van het factuurbedrag plaats (bij eendaagse cursussen of activiteiten).